کف کاذب برای اتاق سرور و مراکز داده

کف کاذب یکی از موارد مهم مورد استفاده در مراکز داده و اتاق سرور است. دراین مقاله به مزیت کف کاذب برای اتاق سرور و مراکز داده میپردازیم.

سیستم کف کاذب ، راه حلی مناسب را برای عبور کابل های برق، کانال تهویه مطبوع، آب سرد و لوله های مبرد و غیره فراهم می کند کنند، و تعمیر و نگهداری تجهیزات را برای کاربران مراکز داده و اتاق سرور فراهم میسازد.

به عنوان ارائه دهنده راه حل مراکز داده و اتاق سرور، ما بهترین  کف کاذب را ارائه می دهیم.

چرا اتاق سرور باید کف کاذب داشته باشد؟

در فرآیند طراحی مرکز داده، انتخاب نوع مناسب کف کاذب ، بسیار اهمیت دارد. کف کاذب ها ارتفاعی را ایجاد می کنند که مزایای بسیاری را برای مصرف کنندگان بوجود می آورد.

تهویه خنک کننده در کف کاذب

تراکم گرما تا 10 کیلو وات در هر رک افزایش می یابد. از این رو اتاق سرور و مراکز داده  نیازمند سیستم خنک کننده کارآمد و متمرکز است.

در مرکز داده های مدرن، از سیستم تهویه مطبوع اتاق سرور استفاده می شود.

سیستم تهویه ی هوا می تواند هوای سرد را به صورت عمودی پایین و بالا بکشد. برای مرکز داده ای که در آن تهویه ی هوا  نصب شده است جریان پایین نصب شده است،

مکنده ی هوای گرم در قسمت بالا نصب میشود و در زیر کف کاذب دمنده ی هوای سرد قرار میگیرد.

با استفاده از پنل های کف کاذب سوراخدار ، هوای سرد در از محل های مورد نظر خارج شده و بیشترین کارایی را از سیستم تهویه ی هوای نصب شده به مصرف کننده ارئه میدهد.

از این رو از کف کاذب برای هدایت هوای سرد به قسمت های مورد نیاز استفاده میگردد.

نقش کف کاذب در خنک کردن اتاق سرور

 

عبور کابل های شبکه و برق از زیر کف کاذب

کابل شبکه مورد استفاده در مراکز داده  و اتاق سرور کابل های ولتاژ پایین هستند و از این رو ترجیح داده میشود کوتاه ترین طول ممکن برای جلوگیری از اموجاج مزاحم در نظر گرفته شود.

این محصول ارتفاعی برای عبوراین کابل داده ها ایجاد میکند.

در مراکز داده و اتاق سرور ، باید در صورت امکان کابل برق و کابل شبکه باید جدا شود و در مسیرهای جداگانه ایی هدایت گردد.

ما پیشنهاد می کنیم کابل کشی شبکه را زیر کف کاذب و با استفاده از لدر های مفتولی مسیر دهی کنید ، می توان از لدر سینی های تخت استفاده کرد اما عبور هوا وخنک شدن کابل ها در زیر کف کاذب با کیفیت کمتری انجام میشود. 

پیشناهد میکنیم کابل کشی برق را  در پشت سقف کاذب موجود در اتاق سرور و مراکز داده عبور دهید.

 کف کاذب راه حل مناسب برای اجرای ارت

در نظر گرفتن سیستم ارت در مراکز داده واتاق های سرور الزامی بوده و میتواند خطرات زیادی از جمله برق گرفتگی کاربر سیستم و جلوگیرکف کاذب مناسب برای سیستم ارتی از حریق وهمچنین خطرات ناشی از نوسانات برقی را تا حد زیادی مرتفع نماید.

از این رو تمام مرکز داده مدرن متشکل از شبکه ارت است. کف کاذب جهت گسترده کردن این قابلیت به شما کمک زیادی خواهد کرد.

از آنجا که شبکه ارت باید در نزدیکترین مکان ممکن به تجهیزات مرکز داده قرار گیرد از این رو زیر کف کاذب  بهترین مکان است.

  سازه به هم پیوسته و مشبک کف کاذب نصب شده بعنوان ارت مشبک عملکرد مناسبی از خود نشان میدهد.

کف کاذب برای اتاق سرور و مراکز داده

برای کسب اطلاعات بیشتر در این باره ، لطفا با ما تماس بگیرید.