استاندارد سازی اتاق سرور به تنهایی به کیفیت ارائه سرویس ها کمک نمیکند!!!

یکی از اساسی ترین اهداف راه اندازی اتاق سرور استاندارد ارائه خدامات بهتر وپایدار تر به کاربران سازمان میباشد.

و همچنین ایجاد ارتباط مابین منبع اطلاعات ( سرورها ) و کاربران.

دیتای حاوی اطلاعات فراخوانی شده ویا ارسال شده مانند آب از سرچمه جاری میگردد تا به دریا رسد. چگونه میتوان به طی کردن مسیر آب سرعت بخشید؟

چگونه میتوان سرعت انتقال اطلاعات را در شبکه افزایش داد؟

افزایش میزان آب جاری (تقویت سیکنال ویا ولتاژ موجود در شبکه)

عریض کردن کانال یا مسیر انتقال آب با توجه به میزان قدرت جاری (جایگزینی فیبر نوری به جای شبکه های مسی)

بستن خروجی های بیهوده (حذف ایستگاهای غیر ضروری)

انتخاب بهترین مسیر عبور آب(ایجاد سویچ های بین راهی نا کار امد بر کیفیت انتقال اطلاعات تاثیر گذار می باشد)

علاوه بر موارد فوق جهت ایجاد بستر مناسب و استاندارد سازی اتاق سرور انتخاب محل قرار گیری تجهیزاتی مانند سویچ –روتر- مودم و…. در کیفیت ارائه سرویس تاثیر گذار است.هنگام نصب رک های دیواری جهت قرار دادن تجهیزات و دستگاهها ، امنیت فیزیکی و تهدید های احتمالی مانند آب ، حریق،  نواسانات الکتریکی- رطوبت وخشکی محیط را نیز مورد توجه وبررسی قرار دهیم

 ما جهت ایجاد ارتباط پایدار مابین شما وکاربران سازمانتان در کنار شما هستیم….

آخرین مشاوره ها را از ما دریافت کنید.

با لبخند پاسخگوی شما هستیم….

صدای مشتری:09900190083