کف کاذب سراوینل مدل F77

By |2023-05-29T17:26:01+04:30فوریه 11, 2022|استاندارد اتاق مانیتورینگ, استاندارد سازی مراکز, استاندارد های اتاق برق, برق, دسته بندی سراوینل, دسته بندی کف کاذب, دسته‌بندی نشده, کاربری های کف کاذب, مقالات آموزشی|

راه اندازی اتاق مانیتورینگ

By |2022-08-16T14:55:06+04:30می 1, 2021|IT, استاندارد اتاق مانیتورینگ, استاندارد سازی مراکز, استاندارد های اتاق برق, استاندارد های اتاق سرور, استاندارد های اتاق کنترل, استانداردهای اتاق بایگانی|

کف کاذب اداری

By |2022-03-20T13:49:53+03:30ژوئن 23, 2019|استاندارد اتاق مانیتورینگ, استاندارد های اتاق برق, استاندارد های اتاق کنترل, استانداردهای اتاق بایگانی, کاربری های کف کاذب, معماری, مقالات آموزشی|

لدر کابل – نردبان کابل

By |2022-07-26T22:13:57+04:30دسامبر 18, 2018|IT, استاندارد اتاق مانیتورینگ, استاندارد سازی مراکز, استاندارد های اتاق برق, استاندارد های اتاق سرور, استاندارد های اتاق کنترل, برق|

دیوار پوش ضد حریق

By |2022-08-18T19:18:28+04:30ژوئن 18, 2018|IT, استاندارد اتاق مانیتورینگ, استاندارد سازی مراکز, استاندارد های اتاق برق, استاندارد های اتاق سرور, استاندارد های اتاق کنترل, استانداردهای اتاق بایگانی, معماری, مقالات آموزشی|

استراکچر تجهیزات

By |2021-07-31T17:55:48+04:30می 1, 2018|IT, استاندارد اتاق مانیتورینگ, استاندارد سازی مراکز, استاندارد های اتاق برق, استاندارد های اتاق سرور, استاندارد های اتاق کنترل, استانداردهای اتاق بایگانی, برق, عمران, متعلقات کف کاذب, مقالات آموزشی|

پشم سنگ – پوشش ضد حریق – Rock wool

By |2021-11-17T21:35:36+03:30آوریل 16, 2018|استاندارد اتاق مانیتورینگ, استاندارد سازی مراکز, استاندارد های اتاق برق, استاندارد های اتاق سرور, استاندارد های اتاق کنترل, استانداردهای اتاق بایگانی|

اکسس کنترل تردد

By |2021-11-06T23:54:27+03:30ژانویه 1, 2017|IT, استاندارد اتاق مانیتورینگ, استاندارد سازی مراکز, استاندارد های اتاق برق, استاندارد های اتاق سرور, استاندارد های اتاق کنترل, استانداردهای اتاق بایگانی, مقالات آموزشی|

سقف کاذب ضد حریق – سقف کاذب اتاق سرور

By |2022-07-20T18:13:14+04:30ژانویه 1, 2017|استاندارد اتاق مانیتورینگ, استاندارد سازی مراکز, استاندارد های اتاق برق, استاندارد های اتاق کنترل, استانداردهای اتاق بایگانی, معماری, مقالات آموزشی|

Go to Top