راه اندازی اتاق مانیتورینگ

By |2021-12-24T15:35:48+03:30می 1, 2021|IT, استاندارد اتاق مانیتورینگ, استاندارد سازی مراکز, استاندارد های اتاق برق, استاندارد های اتاق سرور, استاندارد های اتاق کنترل, استانداردهای اتاق بایگانی|

کف کاذب اداری

By |2022-03-20T13:49:53+03:30ژوئن 23, 2019|استاندارد اتاق مانیتورینگ, استاندارد های اتاق برق, استاندارد های اتاق کنترل, استانداردهای اتاق بایگانی, کاربری های کف کاذب, معماری, مقالات آموزشی|

لدر کابل – نردبان کابل

By |2021-11-03T21:10:57+03:30دسامبر 18, 2018|IT, استاندارد اتاق مانیتورینگ, استاندارد سازی مراکز, استاندارد های اتاق برق, استاندارد های اتاق سرور, استاندارد های اتاق کنترل, برق|