راه اندازی اتاق مانیتورینگ

By |2022-08-16T14:55:06+04:30می 1, 2021|IT, استاندارد اتاق مانیتورینگ, استاندارد سازی مراکز, استاندارد های اتاق برق, استاندارد های اتاق سرور, استاندارد های اتاق کنترل, استانداردهای اتاق بایگانی|

استاندارد های بین المللی

By |2021-11-03T22:05:16+03:30آوریل 28, 2021|IT, استاندارد سازی مراکز, استاندارد های اتاق برق, استاندارد های اتاق سرور, استاندارد های اتاق کنترل, استانداردهای اتاق بایگانی, دسته بندی استاندارد های بین المللی|

کف کاذب اداری

By |2022-03-20T13:49:53+03:30ژوئن 23, 2019|استاندارد اتاق مانیتورینگ, استاندارد های اتاق برق, استاندارد های اتاق کنترل, استانداردهای اتاق بایگانی, کاربری های کف کاذب, معماری, مقالات آموزشی|

دیوار پوش ضد حریق

By |2022-08-18T19:18:28+04:30ژوئن 18, 2018|IT, استاندارد اتاق مانیتورینگ, استاندارد سازی مراکز, استاندارد های اتاق برق, استاندارد های اتاق سرور, استاندارد های اتاق کنترل, استانداردهای اتاق بایگانی, معماری, مقالات آموزشی|

استراکچر تجهیزات

By |2021-07-31T17:55:48+04:30می 1, 2018|IT, استاندارد اتاق مانیتورینگ, استاندارد سازی مراکز, استاندارد های اتاق برق, استاندارد های اتاق سرور, استاندارد های اتاق کنترل, استانداردهای اتاق بایگانی, برق, عمران, متعلقات کف کاذب, مقالات آموزشی|

کف کاذب سراوینل

By |2023-05-29T17:23:33+04:30آوریل 16, 2018|IT, استاندارد سازی مراکز, استاندارد های اتاق برق, استاندارد های اتاق سرور, استاندارد های اتاق کنترل, استانداردهای اتاق بایگانی, انواع کف کاذب فولادی, برق, دسته بندی کف کاذب, عمران, متعلقات کف کاذب, معماری, مقالات آموزشی|

پشم سنگ – پوشش ضد حریق – Rock wool

By |2021-11-17T21:35:36+03:30آوریل 16, 2018|استاندارد اتاق مانیتورینگ, استاندارد سازی مراکز, استاندارد های اتاق برق, استاندارد های اتاق سرور, استاندارد های اتاق کنترل, استانداردهای اتاق بایگانی|

اکسس کنترل تردد

By |2021-11-06T23:54:27+03:30ژانویه 1, 2017|IT, استاندارد اتاق مانیتورینگ, استاندارد سازی مراکز, استاندارد های اتاق برق, استاندارد های اتاق سرور, استاندارد های اتاق کنترل, استانداردهای اتاق بایگانی, مقالات آموزشی|

درب ضد حریق اتاق سرور

By |2022-07-28T20:18:07+04:30ژانویه 1, 2017|استاندارد سازی مراکز, استاندارد های اتاق برق, استاندارد های اتاق سرور, استاندارد های اتاق کنترل, استانداردهای اتاق بایگانی, تجهیزات اطفاء حریق, معماری, مقالات آموزشی|

Go to Top