کف کاذب سراوینل مدل F77

By |2023-05-29T17:26:01+04:30فوریه 11, 2022|استاندارد اتاق مانیتورینگ, استاندارد سازی مراکز, استاندارد های اتاق برق, برق, دسته بندی سراوینل, دسته بندی کف کاذب, دسته‌بندی نشده, کاربری های کف کاذب, مقالات آموزشی|

کف کاذب اتاق UPS

By |2022-08-22T17:17:51+04:30سپتامبر 3, 2021|IT, استاندارد سازی مراکز, استاندارد های اتاق برق, استاندارد های اتاق سرور, استاندارد های اتاق کنترل, کاربری های کف کاذب|

الکتریسیته ساکن

By |2022-02-06T14:04:18+03:30آگوست 25, 2021|استاندارد های اتاق برق, استاندارد های اتاق سرور, کاربری های کف کاذب, معماری, مقالات آموزشی|

استاندارد سازی اتاق باتری

By |2022-07-23T20:56:44+04:30آگوست 12, 2021|استاندارد سازی مراکز, استاندارد های اتاق برق, استاندارد های اتاق کنترل, مقالات آموزشی|

کف کاذب دیسپاچینگ

By |2022-07-31T23:12:30+04:30آگوست 6, 2021|استاندارد های اتاق برق, استاندارد های اتاق کنترل, دسته بندی سراوینل, دسته بندی کف کاذب, کاربری های کف کاذب|

لدر طرح زیمنس

By |2021-10-31T20:27:06+03:30جولای 21, 2021|IT, استاندارد سازی مراکز, استاندارد های اتاق برق, استاندارد های اتاق سرور, استاندارد های اتاق کنترل, مقالات آموزشی|

راه اندازی اتاق مانیتورینگ

By |2022-08-16T14:55:06+04:30می 1, 2021|IT, استاندارد اتاق مانیتورینگ, استاندارد سازی مراکز, استاندارد های اتاق برق, استاندارد های اتاق سرور, استاندارد های اتاق کنترل, استانداردهای اتاق بایگانی|

استاندارد های بین المللی

By |2021-11-03T22:05:16+03:30آوریل 28, 2021|IT, استاندارد سازی مراکز, استاندارد های اتاق برق, استاندارد های اتاق سرور, استاندارد های اتاق کنترل, استانداردهای اتاق بایگانی, دسته بندی استاندارد های بین المللی|

کف کاذب اداری

By |2022-03-20T13:49:53+03:30ژوئن 23, 2019|استاندارد اتاق مانیتورینگ, استاندارد های اتاق برق, استاندارد های اتاق کنترل, استانداردهای اتاق بایگانی, کاربری های کف کاذب, معماری, مقالات آموزشی|

Go to Top