اقدامات اولیه طراحی اتاق سرور:

استاندارد Tia-942 از ابتدای مسیر  ایجاد کامل استاندارد گام به گام در کنار ما است.

اقدامات اولیه طراحی اتاق سرور به ترتیب زیر می باشد:

برآورد بودجه مورد نیاز اولیه

انتخاب مشاور و طراح

انتخاب پیمانکار توانمند استاندارد سازی اتاق سرور

لیست برداری از تجهیزات موجود

بررسی نقشه های تهیه شده از نظر ابعاد و اندازه و حجم تجهیزات

 

مواردی که برای طراحی اتاق سرور باید در نظر گرفت:

۱- فضای فیزیکی اتاق سرور

اندازه اتاق سرور باید قبل از اینکه تجهیزات وارد آن شوند تعیین شود . برای این کار باید تعداد رک ها ، حجم کابل ها ،تابلوهای برق و حتی مواردی که بعدها به اتاق سرور ممکن است اضافه شود را درنظر گرفت.

اقدامات اولیه طراحی اتاق سرور:

۲- تنظیم سخت افزارها

برای اینکه بتوانیم حداکثر استفاده را از رک ها ببریم ، بهتر است از قفسه هایی استفاده کنیم که بتواند سرورهای بیشتری در خود جای دهند مانند قفسه های Telco.

۳-تنظیمات دما و رطوبت

اتاق سرور باید خنک باشد و همچنین باید رطوبت آن پایین باشد . برای خنک نگه داشتن اتاق سرور میتوان از خنک کننده یا سیستم کولینگ در سقف و یا خود اتاق استفاده کرد.

 

جهت دریافت اطلاعات بیشتر مطالب زیر را مطالعه فرمایید:

  طراحی اتاق سرور

سرمایش اتاق سرور

تابلو برق اتاق سرور 

الکتریسیته ساکن